Utleie

Utleie

Surfspot tilbyr utleie av SUP brett i våre butikker i Oslo og Bergen. Begge butikkene ligger rett på brygga hvor man kan sjøsette brettene. Alt utstyret er fra kvalitetsmerke Mistral.

Leie av Mistral SUP med åre og sikkerhetsline (leash) og vest kr. 200 pr. time

Leie av Mistral BigSUP med opptil 6 årer og vester kr 900 pr time og kr 1500 for 2 timer.

Utstyrsforsikring kr. 50

Leie av Mistral våtdrakt kr. 150

Merk at det er 18års aldersgrense for å leie SUP.

For Oslo

Fra Bjørvika i Oslobukta, 50m fra Munchmuseet kan du nå få leid våre kvalitets SUP brett fra Mistral. En SUP-tur på fjorden er en fantastisk opplevelse og for kun 200/time kan du leie brett, åre og vest. For SUP kreves det ikke våttkort! 

En typisk padletur vil starte fra bryggen utenfor butikken, deretter padle ut til sørenga og ut gjennom kanalen der. Visste du at sørenga kan padles igjennom? Der går det nemlig to kanaler mellom bygningene. Fra sørenga kan en følge gangbroen over til sukkerbiten og der ser man hele Operaen. Her er det fint å padle bort til She Lies, som ligger litt uti vannet utenfor Operaen. Fra havnebassenget her har man Oslos landemerker alle veier en ser: det nye Munch-museet, Ekeberg, Operaen, Havnelageret og litt oppi åsen ser en Holmenkollen. Om en ikke har fått nok padling kan en prøve seg opp akerselva på veien tilbake, her vil det variere hvor sterk strømmen er! Kommer dere helt opp og under broen? Fra utløpet til akerselva er det kort vei rundt Munch-museet og tilbake til brygga dere startet. Dette vil være en fin og overkommelig tur for en times tid og dere vil få se det meste av hva Oslobukta har å tilby fra vannkanten.

SUP-leie, SUP-tur. SUP, vannaktivitet, SUPleie,

English:
From Bjørvika in Oslobukta, 50m from the Munch Museum, you are able to rent our quality SUP boards from Mistral. A SUP trip on the fjord is a fantastic experience and for only 200 / hour you can rent boards, oars, and lifejackets.

A typical paddle trip starts from the pier outside the shop, then you paddle out to Sørenga and out through the canal there. Did you know that Sørenga can be paddled through? There are two channels between the buildings. From Sørenga, you can follow the footbridge over to Sukkerbiten, and from there see the Opera. Here it is nice to paddle to She Lies, which is a bit out in the water outside the Opera. From the harbor basin here you have Oslo's landmarks in all directions: the new Munch Museum, Ekeberg, the Opera, the Harbor Warehouse, and a little up the hill you can see Holmenkollen. If you have not had enough paddling, you can try going upstream Akerselva on the way back, here it will vary how strong the current is! Do you manage to get all the way up and under the bridge? From the outlet to Akerselva, it is a short way around the Munch Museum and back to the pier where you started. This will be a nice paddle for an hour and you will see most of what Oslobukta has to offer from the water's edge.

SUP-rental, SUP-trip, SUP, SUPrent


0 produkter