Angreskjema

Etter angrerettloven kan forbrukeren ved kjøp av varer på internett gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager.  Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte, men foretrekkes pr. e-post. Du kan bruke skjemaet på PDF som er vedlagt. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres. 

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen.

Eventuelle kostnader ved retur av varer må du bære selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Last ned angrerettskjema her.