Personvernerklæring


1. Behandlingsansvarlig
Pihls AS, eier av nettbutikken surfspot.no (organisasjonsnummer 924 980 257, heretter «Pihls» eller «vi») er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.


2. Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å bestille varer og melde seg på nyhetsbrevet.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at Pihls skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Pihls sine hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.

Ved kjøp av varer fra Pihls registrerer vi blant annet navn, telefonnummer, epost, adresse og eventuell betalingsinformasjon, hvilken type vare(r) du har kjøpt, når du kjøpte og eventuell utleveringsinformasjon.

Vår administrasjon av salget: Ved kjøp, bestilling eller reservasjon av produkter vil vi også benytte dine personopplysninger for å følge opp salget internt i vår organisasjon. Vi vil for eksempel benytte identifikator for betaling i kasse.

Ved påmelding av nyhetsbrev bruker vi din e-post adresse for utsending av nyhetsbrev.


3. Hvilke opplysninger behandles?
Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

Når du besøker Pihls sine nettsider registreres din IP-adresse og en cookie. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. 

a. Google Analytics og Google Adwords
Opplysninger om bruksmønster på nettsiden deles med Google som knyttes til deg som bruker på en delvis anonymisert måte. Vi vil ikke kunne knytte dette til deg personlig, men vi kan bruke informasjonen til å se generell bruksmønster på nettsiden vår, og for å kunne sende deg skreddersydd reklame i Google sitt nettverk i form av bilde- og tekstannonser på tredjeparts nettsider.

b. Facebook Pixel
Denne siden benytter Facebook Pixel, som er en informasjons kapsel som sporer at du har vært inne på vår nettside, slik at du senere kan motta reklame fra oss via Facebook sitt nettverk.

c. Shopify
Dette nettstedet benytter Shopify som plattform. Opplysninger knyttet til dine ordrer lagres hos Shopify. Ønsker du å få utlevert, korrigert eller slettet disse dataene, ta kontakt med oss.

d. Kontaktskjemaer
Hvis du retter en henvendelse til Pihls via nettsidene eller på e-mail, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn, telefonnummer og e-postadresse. Dersom du benytter deg av en av våre kontaktskjemaer, vil skjemaet bli sendt som e-post til oss, og bli lagret på vår e-postserver. En kopi av e-posten kan også bli lagret i en database i tillegg, for å sikre at vi har mottatt din melding dersom e-posten ikke skulle komme frem. Denne databasen slettes med jevne mellomrom.

e. Rådgivende selskapet som har tilgang til våre tjenester
Pihls har byråer som er leid inn for rådgi selskapet med målrettet reklame på internett, samt lage kampanjer. Disse byråene har ikke lov til å bruke disse personopplysningene til noe annet enn å utføre tjenester for oss. Dersom du har gitt oss samtykke til deling av opplysninger, så kan opplysningene bli delt med følgende tredjeparter:

Personopplysninger om mindreårige
Pihls innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.


4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Pihls (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f).


5. Tilgang til informasjonen
For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos Pihls som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Pihls, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel fraktselskaper.


6. Direkte markedsføring
Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.


7. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet
Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.


8. Hvordan sikrer vi opplysningene?
Pihls har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.


9. Dine rettigheter
Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Pihls har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Pihls behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Pihls rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.


10. Håndhevelse av denne personvernerklæringen
Pihls kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.


11. Samtykke, lovvalg og verneting
Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Pihls er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Bergen i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.


12. Endringer i erklæringen
Pihls forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Pihls. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.

Sist oppdatert 12.05.2020